Denunțarea la contract

Denunțarea la contract

 

Dreptul de denunțare la contract este de 14 zile, asta însemnând că în termen de 14 zile calendaristice dacă vă răzgândiți, chiar și fără vreo justificare, vom prelua produsele nedesfǎcute pe care le-ați cumpărat din magazinul online Moonbasanails.ro. Numai produsele nedesfǎcute, deoarece, la fel ca toate produsele cosmetice, materiile prime utilizate la decorarea și construcța unghiilor (de ex. Gelurile lac, gel pentru construire, etc.) ȋn urma folosirii produsul intră în contact direct cu corpul utilizatorului și astfel din motive de igienǎ, preluarea înapoi a acestor produse nu se efectueaza.

 

Dreptul la denunțare

 

Conform Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului, precum și conform Ordonanței de Guvern nr. 45/2014 din 26.02.2014 privind regulile detaliate ale contractelor încheiate între consumatori și comercianți, Consumatorul are dreptul de denunțare la contract fără nicio justificare și de a returna produsul comandat în termen de 14 zile de la data preluării produsului. În lipsa prezentei informări Consumatorul are dreptul de a-şi exercita dreptul la denunţare timp de 1 an. Dacă Furniyorul de servicii furnizează informațiile după expirarea a 14 zile de la data primirii produsului sau încheierea contractului, dar în termen de 12 luni, perioada de denunțare este de 14 zile de la comunicarea acestor informații.

Consumatorul își poate exercita dreptul de denunțare la contract cu o declarație clară în acest sens sau cu 45/2014. (II.26.) din Decretul Guvernului 2. prin intermediul modelului de declarație prevăzut în anexă Declaraţie de denunţare la contract (pdf)

 Perioada rezervată pentru exercitarea dreptului la denunțare expiră după 14 zile de la data la care Consumatorul sau terțul desemnat de acesta, altul decât transportatorul, preia produsul.

De asemenea Consumatorul are dreptul de a-și exercita dreptul la denunțare în perioada dintre data încheierii contractului și data preluării produsului

Cheltuielile aferente returnării produsului vor fi suportate de către consumator, comerciantul nu își asumă acoperirea acestor cheltuieli. Produsul returnat trebuie să ambalat cu atenție, astfel încât produsul sau ambalajul acestuia să nu fie deteriorat sau murdărit în timpul returnării.

În cazul exercitării dreptului la denunțare, Consumatorul va trebui să achite doar cheltuielile aferente returnării produsului

Consumatorul nu are dreptul să-și exercite dreptul la denunțare în cazul produselor care nu sunt prefabricate și care sunt realizate pe baza instrucțiunilor sau dorinței consumatorului, sau în cazul produselor care au fost realizate evident pe baza cerințelor personale ale consumatorului.

De asemenea, consumatorul nu are dreptul să-și exercite dreptul la denunțare:

 

după finalizarea completă a prestării serviciilor în cazul unui contract referitor la prestarea unor servicii, în cazul în care comerciantul a început să presteze serviciile în urma acordului expres, prealabil al consumatorului, și consumatorul a luat cunoștință despre faptul că după finalizarea prestării serviciilor își pierde dreptul la denunțare;

 • în cazul unor produse sau servicii al căror preț sau onorariu depinde de fluctuațiile de pe piață asupra cărora comerciantul nu are nicio influență, care pot apărea chiar și în perioada prevăzută pentru exercitarea dreptului la denunțare;
 • în cazul produselor perisabile sau care își păstrează calitatea doar pentru scurt timp;
 • în cazul produselor cu ambalaj închis care din considerente de siguranță alimentară sau igienă nu pot fi returnate după predare-preluare;
 • în cazul produselor care, datorită caracterului lor, după preluare se vor amesteca inseparabil cu alte produse;
 • în cazul băuturilor alcoolice, a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață asupra cărora comerciantul nu are nicio influență, și asupra prețului cărora părțile au convenit la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, însă contractul este îndeplinit doar după treizeci de zile de la data încheierii contractului;
 • în cazul unor contracte de antrepriză prin care comerciantul se deplasează la consumator la cererea expresă a consumatorului în vederea executării unor lucrări de reparații sau de întreținere urgente;
 • în cazul vânzării-cumpărării unor materiale audio sau video, sau a unor aplicații software a căror desfacere se realizează în ambalaj închis, dacă după predare-preluare consumatorul a deschis ambalajul;
 • în cazul ziarelor, revistelor și periodicelor, cu excepția contractelor pe bază de abonament;
 • în cazul contractelor încheiate cu ocazia licitațiilor publice;
 • în cazul unor contracte pentru servicii de cazare, cu excepția serviciilor cu caracter locativ, contracte legate de servicii pentru transport, închiriere de autoturisme, masă sau activități de recreere, dacă în contract se prevede un termen de îndeplinire sau termen de finalizare;
 • în cazul conținuturilor digitale livrate pe suporturi imateriale, în cazul în care comerciantul a început îndeplinirea contractului în urma acordului expres, prealabil al consumatorului, și prin acest acord consumatorul a declarat și faptul că a luat la cunoștință că după începerea executării contractului își pierde dreptul la denunțare..

După reprimirea produsului sau primirea declarației de denunțare, Furnizorul va restitui fără întârziere, dar cel târziu în termen de 14 zile, Consumatorului, în conformitate cu prevederile legale menționate mai sus, sumele achitate de acesta, inclusiv taxa de transport.

 În cadrul procedurii de rambursare vom utiliza modalitatea de plată aplicată pentru tranzacția inițială, cu excepția cazurilor în care Consumatorul consimte în mod expres utilizarea unei alte modalități de plată; aplicarea acestui mod de rambursare nu vor determina cheltuieli suplimentare pentru Consumator. 

Consumatorul are obligația să returneze bunurile sau să predea acestea la sediul Furnizorului fără întârziere, dar în niciun caz mai târziu de 14 zile de la data transmiterii către Furnizor a înștiințării de denunțare la contract. 

În cazul denunțării în scris, Consumatorul trebuie doar să trimită înștiințarea de denunțare în termen de 14 zile. Declarație de denunțare la contract (pdf)

 Se consideră că acest termen a fost respectat de către Consumator, dacă returnează, respectiv predă bunurile înainte de expirarea perioadei de 14 zile. 

Consumatorul va suporta doar cheltuielile aferente returnării produsului, cu excepția cazului în care comerciantul își asumă acoperirea acestor cheltuieli. 

Furnizorul nu are obligația de a restitui Consumatorului cheltuielile suplimentare care au apărut din cauza alegerii unei modalități de transport alta decât cea mai ieftină, obișnuită și oferită de Furnizor.

Furnizorul are dreptul să amâne restituirea atâta timp cât nu i se returnează bunurile, sau Consumatorul nu prezintă dovada faptului că le-a returnat: dintre cele două se va lua în considerare data cea mai apropiată. 

În cazul în care Consumatorul dorește să-și exercite dreptul la denunțare, poate comunica acest lucru Furnizorului în scris, la una dintre căile de contact a Furnizorului (chiar prin formularul anexat), sau prin telefon. În cazul comunicării în scris prin poștă se va lua în considerare data depunerii la poștă, iar în cazul comunicării prin telefon, data comunicării prin telefon. În cazul comunicării prin poștă Furnizorul acceptă doar transmiterea sub formă de scrisoare recomandată sau colet recomandat. Consumatorul are posibilitatea de a returna Furnizorului, prin poștă sau printr-un serviciu de curierat, produsul comandat.

Consumatorul este responsabil doar de depreceierea rezultată din utilizarea mai mare decât cea admisă pentru a determina natura, proprietățile şi funcționalitatea produsului.

Ordonanța de Guvern nr. 45/2014 din 26.02.2014 Privind regulile detaliate ale contractelor încheiate între consumator și comerciant este disponibilă  aici.

Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului este disponibilă aici.

Consumatorul poate contacta Furnizorul în legătură și cu alte reclamații, prin căile de comunicații specificate în prezentul Regulament. 

Dreptul la denunțare poate fi exercitat doar de Utilizatorii care, conform Codului Civil, au calitatea de consumator.

Comerciantul, adică persoana care acționează în cadrul sferei sale profesionale, a ocupației sale sau a activităților sale comerciale, nu are dreptul la renunțare

 

 

Procedura de exercitare a dreptului de denunțare:

În cazul în care Consumatorul dorește să-și exercite dreptul la denunțare, atunci are obligația de a-și indica intenția de denunțare printr-una dintre căile de contact ale Furnizorului. 

Consumatorul își exercită la termen dreptul la denunțare dacă trimite înștiințarea de denunțare în termen de 14 zile de la data preluării produsului. În cazul denunțării în scris, este suficientă trimiterea înștiințării de denunțare în termen de 14 zile. În cazul înștiințării prin poștă se ia în considerare data predării la poștă, iar în cazul înștiințării prin e-mail sau telefax se ia în considerare data trimiterii mesajului de e-mail, respectiv a transmiterii mesajului prin fax. 

În cazul denunțării, Consumatorul are obligația de a returna fără întârziere produsul comandat la adresa Furnizorului, însă nu mai târziu de 14 zile de la data comunicării înștiințării de denunțare. Termenul se consideră respectat dacă produsul este trimis înainte de expirarea termenului de 14 zile (adică produsul nu trebuie să ajungă neapărat în termen de 14 zile). Beneficiarul va suporta cheltuielile determinate de returnarea bunurilor în urma exercitării dreptului la denunțare.

Furnizorul nu are obligația de a restitui Consumatorului cheltuielile suplimentare care au apărut din cauza alegerii unei modalități de transport alta decât cea mai ieftină, obișnuită și oferită de Furnizor. Consumatorul are dreptul de a-și exercita dreptul la denunțare în perioada dintre data încheierii contractului și data preluării produsului. 

În cazul vânzării-cumpărării mai multor produse, dacă livrarea produselor se efectuează în momente diferite, atunci cumpărătorul are dreptul să-și exercite dreptul la denunțare în termen de 14 zile de la data preluării ultimului produs livrat, respectiv, în cazul unui produs format din mai multe articole sau bucăți, de la data preluării ultimului articol, respectiv a ultimei bucăți.

 

Procesul de returnare a produsului:

{      1.Descărcați și tipăriți declarația de denunțare la contract. Declarație de denunțare la contract (pdf)

2. Ambalați cu grijă produsul ȋmpreunǎ cu toate accesoriile sale.

3. Așezați declarația completată în colet.

4. Anunțați serviciul clienți despre livrarea coletului, astfel încât să știe că a fost expediat.

5. Trimiteți coletul cu serviciul de curierat dorit pentru a ajunge la noi în 1-2 zile. Coletele trimise prin poștă este recomandat sa le expediaț, astfel încât să puteți urmări coletul pe toată durata livrării.

Dacă se exercită dreptul de denunțare, cumpărătorul trebuie să aranjeze returnarea produsului pe cheltuiala sa! Produsul afectat de anulare nu poate fi returnat prin ramburs! Nu putem accepta ramburs. În cazul retragerii putem solicita de la consumator bunurile nu sunt comandate

În cazul exercitării dreptului de denunțare, cumpărătorul trebuie să aranjeze returnarea produsului pe propria sa cheltuialǎ! Produsul afectat de denunțare nu poate fi returnat prin ramburs! Nu putem accepta ramburs. În cazul denunțǎrii, putem cere consumatorilor despăgubiri pentru daunele rezultate din utilizarea neadecvată a produselor! Cumpărătorul nu va suporta alte costuri suplimentare legate de denunțare.

Declarație de denunțare la contract (pdf)